Kilka plików z wzorami pomocnymi przy zdawaniu Statystyki I i II oraz Metod Statystycznych.

Jak wszystko – napisane w LaTeX-u

Jak zawsze – używasz na własne ryzyko

 

MS (142.3 KiB)

Wzory 1 (81.3 KiB)

Wzory 2 (78.2 KiB)